حمل هوایی در بین روشهای حمل در تجارت برای تاجران از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا در این شیوه از حمل برای تاجران فقط سرعت در درجه اول مطرح است.

اما باید خاطر نشان کرد که مبنای کرایه حمل بار درحمل هوایی بیشتر وابسته به حجم کالا می باشد.

شرکت سیطره آسمان آبی با بیش از بیست سال سابقه در این روش از حمل که سرعت و دقت بیشتر مدنظر است با استفاده از قرارداد های همکاری با خطوط هوایی داخلی و خارجی ، قابلیت جابجایی محمولات مختلف را به ایران و سایر کشورها در اقسا نقاط جهان و بالعکس دارا است.

حمل هوایی کالای وارداتی

با ما همراه یاشید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید و از آخرین خبرها و جدیدترین خدمات مطلع شوید.